HSL-Zuid

admin 6Leave a Comment

SMI Development heeft Rijkswaterstaat en ProRail geholpen om de zogenaamde integrale veiligheidscasus te creëren. De Integrale veiligheidscasus demonstreert dat de HSL-Zuid veilig kan worden gebruikt.

Noord-Zuidlijn

admin 51 Comment

SMI Development heeft de Noord-Zuidlijn geholpen om binnen haar project management draagvlak te creëren voor System Engineering processen en deze ook te implementeren.

Dynamisch systeem ontwerp

admin 4Leave a Comment

SMI Developement heeft verschillende bedrijven geholpen hun dynamische systemen te ontwerpen. Om performance op hoog niveau te garanderen zijn dynamische modellen (zoals model van een auto-ophanging) noodzakelijk.

Tailless glider ontwerp

admin 39 Comments

SMI Development heeft software ontwikkeld voor een zweefvliegtuig zonder staart en met meeuw-achtige vleugels. De software is gebruikt in de hele levenscyclus om het effect van ontwerpkeuzes op de functionele prestaties te onderzoeken.

Image recognition software

admin 232 Comments

SMI Development heeft een bedrijf geholpen objecten te sorteren (informatie is niet specifiek vanwege non-disclosure agreement) middels image recognition technieken. Momenteel sorteert deze software 300.000 objecten per dag.

Jointmaster

admin 1Leave a Comment

SMI Development heeft Goodlife Design BV geholpen om haar product te ontwikkelen en te produceren. Jointmaster laat eindgebruikers houten pen- en gatverbindingen creëren en biedt daarnaast de mogelijk om 3D objecten te frezen met behulp van Blender en aanverwante software.